Oslav narozeniny Ksisters s námi

Odstoupení od Smlouvy

1. Kupující má právo bez uvedeného důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb. Ale Ksisters, poskytuje kupujícím možnost odstoupit od smlouvy do 90 dnů ode dne obdržení objednávky, přičemž je nutné zaslat e-mail prodávajícímu e-mailem, na adresu [email protected] o zrušení ve výše uvedené lhůtě. Formulář pro odmítnutí při uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvu je ke stažení zde.

Zboží, které chcete vrátit, zašlete na: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, district of Raca. Spotřebitel, pokud chce uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí vrácenou objednávku zaslat na kontaktní adresu prodávajícího spolu s veškerou dokumentací, např. originál faktury, vzorky, návody a další dokumentace ke zboží, které mu doručit spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne doručení zboží má spotřebitel nárok na vrácení nákladů na dopravu ve výši odpovídající nejlevnější variantě doručení. V případě pozdějšího odmítnutí obdrží spotřebitel pouze vrácení hodnoty zboží.

Výše uvedené částky budou kupujícímu/spotřebiteli vráceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vraceného zboží. Pokud není dohodnuto jinak, budou peněžní prostředky vráceny stejným způsobem, jakým kupující provedl platbu.

2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud:
- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele;
- prodej zboží, které se rychle kazí;
- pokud trvanivost zboží uplynula v době, kdy bylo zboží u spotřebitele;
- prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není možné z hygienických důvodů vrátit a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen;
- prodej zboží, které může být pro svou povahu po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

Přihlášením potvrzuji, že souhlasím s podmínkami ochrany