Reklamace

1. Pokud při dodání bude objevena vada, Ksisters vrátí kupujícímu peníze ve formě kuponu (přiměřená sleva na další objednávku).
Zákazník může rovněž požadovat odstranění vady formou výměny výrobku. Je-li odstranění vady pro Ksisters nemožné nebo nevýhodné, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny a v případě podstatné vady od kupní smlouvy odstoupit.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si při oznámení vady zvolil.

2. Výrobek se považuje za vadný, zejména nemá-li obvyklé nebo prezentované vlastnosti, neodpovídá určenému účelu, neodpovídá zákonným požadavkům nebo nebyl dodán ve sjednaném množství. Přecitlivělost nebo alergická reakce na dodané zboží není základem pro uznání vady zboží. Stejně tak vady dárků nebo bezplatných věcí, na které se objednávka nevztahuje, nejsou považované za vadu. Fotografie produktů v našem internetovém obchodě jsou pouze ilustrativní a nepředstavují závazný popis vlastností produktů (např. balení se může lišit v důsledku změn provedených výrobcem).

3. Dotazy ohledně reklamací zasílejte na [email protected] s reklamačním formulářem, který je k dispozici zde. Při vyplňování formuláře nezapomeňte popsat o jakou vadu se jedná a přiložit fotografie vadného výrobku (pokud je to možné). Zboží, které je nutno reklamovat, po potvrzení má být zasláno s vyplněným formulářem na adresu: Púchovská 16, 831 06 Bratislava, Slovensko, Okres Rača.

4. O projednání reklamace, zejména o přijetí reklamace a jejím kladném či záporném vyřízení, bude Ksisters kupujícího informovat e-mailem nebo SMS zprávou. Ksisters mohou zákazníka kontaktovat i telefonicky.

5. Reklamace bude neprodleně prozkoumána. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady zpravidla netrvá déle než 30 dnů. V opačném případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Je odpovědností kupujícího pomoci společnosti Ksisters dodržet výše uvedený termín.

6. V případě kladné reklamace ponese Ksisters náklady na vrácení zboží.

Přihlášením potvrzuji, že souhlasím s podmínkami ochrany